ФАРА      EFFIE      ФОРУМ      СЕМИНАРИ
ФОРУМ 2011

На 23 март 2011 г. в зала 6 на Националния дворец на културата за петнадесети пореден път ще се състои ФОРУМ НА РЕКЛАМАТА, организиран Асоциацията на рекламните агенции – България. На традиционното еднодневно събитие ще се дискутират регионалните и глобални тенденции в развитието на рекламата, взаимоотношенията рекламни агенции, медии и рекламодатели, ще се обмени опит.
Тази година аудиторията на Форума ще има удоволствието да се запознае с двама представители от екипа на EACA International School of Advertising and Communications – Мики Денехи и Ричард Стейси. Мики ще даде примери за брандовете, успели да се превърнат  в „марки на любовта”, а Ричард ще представи влиянието на социалните медии върху рекламата и ролята на рекламните агенции в този процес.

посетете сайта