ƒеветнадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2018 ще се проведе от 7 до 9 юни 2018 в ƒом на културата ДЅорис ’ристовУ, ѕловдив.

¬ конкурсната програма на ‘естивала е допустимо да се включат само рекламни форми или комуникационни кампании, които са създадени в Ѕългари€ и са реализирани в страната или чужбина и са публикувани/излъчени/организирани между 01 €нуари 2017 и 29 април 2018 г. «а€вки за участие ще се приемат до 30 април 2018.

ѕовече информаци€ на www.fara.bg

ќсемнадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2017 ще се проведе от 15 до 17 юни 2017 г. в ƒом на културата УЅорис ’ристовФ, гр. ѕловдив. ‘естивалът има за цел да направи преглед на постижени€та на българската реклама през 2016 и 2017 год. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. ¬ъв ‘ј–ј 2017 могат да участват всички реклами и комуникационни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2016 – 8.05.2017 г. и неучаствали в съответната категори€ в предишни издани€ на ‘естивала. «а€вки за участие се приемат до 9.05.2017 г.

—едемнадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2016 ще се проведе от 15 до 17 септември 2016 г. ‘естивалът има за цел да направи преглед на постижени€та на българската реклама през 2015 и 2016 год. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. ѕраво на участие имат всички реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2015 Ц 28.07.2016 г. и неучаствали в съответната категори€ в предишни издани€ на ‘естивала. «а€вки за участие се приемат до 29.07.2016 г.

Ўестнадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2015 ще се проведе от 9 до 12 септември 2015 г. в к.к. јлбена. ‘естивалът има за цел да направи преглед на постижени€та на българската реклама през 2014 и 2015 год. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. ѕраво на участие имат всички реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2014 Ц 29.07.2015 г. и неучаствали в съответната категори€ в предишни издани€ на ‘естивала. «а€вки за участие ще се приемат до 31.07.2015 г.

ѕетнадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2014 ще се проведе от 10 до 13 септември 2014 г. в к.к. јлбена. ‘естивалът има за цел да направи преглед на постижени€та на българската реклама през 2013 и 2014 г. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. ѕраво на участие имат всички реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2013 Ц 29.07.2014 г. и неучаствали в съответната категори€ в предишни издани€ на ‘естивала. «а€вки за участие ще се приемат до 31.07.2014 г. –егламентът и категориите на конкурса ще бъдат об€вени в началото на месец юли.

„етиринадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2013 ще се проведе от 11 до 14 септември 2013 г. в к.к. јлбена. ÷елта на ‘естивала е да направи преглед на постижени€та на българската реклама през 2012 и 2013 г. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. ¬ъв ‘естивала могат да участват всички реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2012 – 29.07.2013 г. и неучаствали в съответната категори€ в предишни издани€ на ‘естивала. «а€вки за участие ще се приемат до 31.07.2013 г. –егламентът и категориите на конкурса ще бъдат об€вени в началото на месец юли.

“ринадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2012 ще се проведе от 12 до 15 септември 2012 г. в к.к. јлбена. ÷елта на ‘естивала е да направи преглед на постижени€та на българската реклама през 2011 и 2012 г. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. –егламентът и категориите на конкурса ще бъдат об€вени в началото на месец юли.

ƒванадесетото издание на ‘естивала на јсоциаци€та на –екламните јгенции ще се проведе от 7 до 10 септември 2011 г. в к.к. јлбена. ÷елта на ‘естивала е да направи преглед на постижени€та на българската реклама през 2010 и 2011 год. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. –егламентът и категориите на конкурса ще бъдат об€вени в началото на месец юли.

≈динадесетото издание на ‘ј–ј се проведе от 8 до 11 септември 2010 в к.к. јлбена.
Ќа официална церемони€, състо€ла се на 11 септември, б€ха връчени отличи€та на най-добрите сред участниците.
“ворческа агенци€ на годината стана DDB Sofia. Ќаградата Дћедиа агенци€ на годинатаФ отиде при Mindshare. ќтличието Д–екламодател на годинатаФ беше присъдено на M-Tel.

«а десети юбилеен път представители на рекламни€ бранш се събраха, за да разберат кои са най-добрите рекламни екзекуции на годината. ќт 2-ри до 5-ти септември реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2008 – 30.06.2009 г. и неучаствали в предишни издани€ на ‘естивала се състезаваха за отличие.
√олемите награди отидоха съответно при Ogilvy Group, които станаха Д“ворческа агенци€ на годинатаФ, DDB Sofia, спечелили приза Дћедиа агенци€ на годинатаФ, а Д–екламодател на годинатаФ беше връчена на ћ-“ел.

ќт 3-ти до 6-ти септември в к.к. јлбена се проведе деветото издание на ‘ј–ј под мотото Д–екламиада 2008Ф. «а първи път за€вките за участие б€ха оцен€вани от две журита Ц творческо и медийно. «а творческа агенци€ на годината беше отличена Ogilvy & Mather Sofia, а първото отличие Дћедиа агенци€ на годинатаФ отиде при Publicis MARC Group. Ќнаградата Д–екламодател на годинатаФ получи природозащитната организаци€ WWF.

ѕод надслов Д√одишен преглед на рекламатаФ от 12-ти до 15-ти септември 2007 се проведе осмото издание на ‘ј–ј. «а втора поредна година New Moment New Ideas Company грабна приза за рекламна агенци€ на годината, а клиентът й ќбединена Ѕългарска Ѕанка получи отличието Д–екламодател на годинатаФ.

—едмото издание на рекламни€ фестивал, организиран от ј–ј-Ѕългари€, се проведе от 6-ти до 9-ти септември в к.к. јлбена. ќт тази година ‘естивалът е с ново име (‘ј–ј), лого и дизайн на наградите. ѕроменени б€ха категориите и класирането – вече има първа, втора и трета награда във вс€ка категори€, а не както досега – само номинации и една награда.
New Moment New Ideas събра най-много точки, с което стана Дјгенци€ на годинатаФ. ѕрез 2006 г. беше въведена и нова награда – “–екламодател на годинатаУ, ко€то беше връчена на Nova TV.

‘естивал на рекламата 2005 година.

‘естивал на рекламата 2004 година.