—тартира десетото издание на ‘естивала за ефективност на маркетинг комуникациите Effie Ѕългари€ 2017.

«а€вки за участие се приемат в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна.

”частниците могат да подават за€вките си и материалите към т€х в следните срокове:

6 октомври 2017 Ц първи срок за подаване на за€вки и материали

16 октомври 2017 Ц втори срок за подаване на за€вки и материали

24 октомври 2017 Ц краен срок за подаване на за€вки и материали

÷еремони€та по награждаване на победителите в Effie Ѕългари€ 2017 ще състои на 22 ноември 2017 г.

¬ъв ‘естивала Effie Ѕългари€ 2017 могат да участват всички реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в Ѕългари€ в периода 1.01.2016 Ц 30.09.2017, като това се отнас€ за всички представени елементи на кампани€та.

«а повече информаци€ и документи за участие посетете www.effiebulgaria.org

—тартира деветото издание на най-престижните награди за ефективност на маркетинговите комуникации Ц Effie Ѕългари€.

¬ Ѕългари€ Effie се организира от Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции и отличава най-значимите постижени€ в маркетинговите комуникации: идеите, които работ€т, като стимулира стратегическо мислене и насърчава екипните отношени€ между маркетинг екипа на една компани€ и комуникационната ? агенци€.
¬ конкурса могат да участват агенции и рекламодатели с реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в Ѕългари€ в периода 1.01.2015 Ц 31.03.2016 г.
«а€вки за участие се приемат най-късно до 4 май 2016 г. в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна.
÷еремони€та по награждаване на победителите в Effie Ѕългари€ 2016 ще състои на 7 юни 2016 г.

—тартира осмото издание на наградите за ефективност на рекламата EFFIE Ѕългари€.
Ќаградите EffieЃ отличават най-значимите постижени€ в маркетинговите комуникации: идеите, които работ€т.

¬ състезанието могат да участват агенции и рекламодатели с реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в Ѕългари€ в периода 1.01.2014 Ц 31.03.2015 г.

«а€вки за участие се приемат до 15 април 2015 г. в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна.
÷еремони€та по награждаване на победителите в Effie Ѕългари€ 2015 ще състои на 27 май 2015 г.

—тартира седмото издание на наградите за ефективност на рекламата EFFIE Ѕългари€.
Ќаградите EffieЃ отличават най-значимите постижени€ в маркетинговите комуникации: идеите, които работ€т.
¬ състезанието могат да участват агенции и рекламодатели с реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в Ѕългари€ в периода 1.01.2013 Ц 31.03.2014 г.
«а€вки за участие се приемат до 16 април 2014 г. в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна.
÷еремони€та по награждаване на победителите в Effie Ѕългари€ 2014 ще състои на 28 май 2014 г.

—тартира шестото издание на наградите за ефективност на рекламата EFFIE Ѕългари€. Ќаградите EffieЃ отличават най-значимите постижени€ в маркетинговите комуникации: идеите, които работ€т.
¬ състезанието могат да участват агенции и рекламодатели с реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в Ѕългари€ в периода 1.01.2012 Ц 31.03.2013 г.
«а€вки за участие се приемат до 26 април 2013 г. в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна.
÷еремони€та по награждаване на победителите в Effie Ѕългари€ 2013 ще състои на 29 май 2013 г.

—тартира петото издание на наградите за ефективност на рекламата EFFIE Ѕългари€. Ќаградите EffieЃ отличават най-значимите постижени€ в маркетинговите комуникации: идеите, които работ€т.

¬ състезанието могат да участват агенции и рекламодатели с реклами и рекламни кампании, създадени в Ѕългари€ и публикувани, излъчвани, организирани в периода 1.01.2011 Ц 31.03.2012 г. и които не са получавали златна награда Effie в последното му издание.
«а€вки за участие ще се приемат до 3 май 2012 г. в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна.

—тартира четвъртото издание на наградите за ефективност на рекламата EFFIE Ѕългари€. Ќаградите EffieЃ отличават най-значимите постижени€ в маркетинговите комуникации: идеите, които работ€т.

¬ състезанието могат да участват агенции и рекламодатели с реклами и рекламни кампании, създадени в Ѕългари€ и публикувани, излъчвани, организирани в периода 1.01.2010 Ц 31.03.2011 г. и които не са получавали златна награда Effie в предишните му издани€.
«а€вки за участие ще се приемат до 13 май 2011 г. в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна.

ј–ј Ц Ѕългари€ организира третото издание на наградите за ефективност на рекламата EFFIE Ѕългари€. —ъздадени през 1968 година от јмериканската маркетингова асоциаци€ EFFIE наградите награждават най-ефективните маркетингово-комуникационни практики.

¬ъв ‘естивала могат да участват всички реклами и рекламни кампании, създадени в Ѕългари€ и публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2009 Ц 31.03.2010 г. в Ѕългари€ и които не са получили златна награда на Effie Ѕългари€.

«а втори път след 2007 г. се проведе ‘естивалът за рекламна ефективност ≈ffie Ѕългари€. «а наградите ≈ffie Ѕългари€ 2009 сили премериха рекламни агенции и рекламодатели, като ÷еремони€та по награждаването се състо€ на 20 май 2009 г. в Sofia Live Club.

ѕрез 2007 г. наградите Effie се проведоха за първи път и в Ѕългари€. «а първи път и у нас б€ха отличени рекламни кампании въз основа на т€хната ефективност.
÷еремони€та по награждаването се проведе на 10.12.2007 г. в зала 3 на Ќƒ .