ФАРА      EFFIE      ФОРУМ
EFFIE 2017

Тазгодишното издание на Фестивала за ефективност на маркетинг комуникациите Effie България 2017 започва да приема заявки от септември месец.

Точните дати са както следва:

26.09.2017 – ранен срок за подаване на заявки и материали
6.10.2017 – втори срок за подаване на заявки и материали
20.10.2017 – последен срок за подаване на заявки и материали
22.11.2017 – церемония по награждаване на победителите
Във Фестивала Effie България 2017 могат да участват всички реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в България в периода 1.01.2016 – 18.09.2017, като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.
Очаквайте допълнителна информация за регламент и финални документи за участие.

посетете сайта