Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организаци€.

Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции е пълноправен член на ≈вропейската асоциаци€ на комуникационните агенции (≈јCј) от 1996 г. като отговар€ на всички услови€ за членство и носи всички произтичащи от това права и задължени€.

11.10.2018

ёбилейни€т международен фестивал на креативността Golden Drum, който ще се проведе от 17 до 19 октомври 2018 в ѕорторож, —ловени€, получи за участие в конкурсната програма творчески идеи от 28 държави. ‘иналистите ще станат известни на 17 октомври, ср€да. ѕобедителите ще бъдат об€вени и наградени на 19 октомври.

Ќай-гол€м брой за€вки са подадени от –умъни€ Ц 188 (165% повече от миналогодишното издание), следвани от –уската федераци€ със 149 за€вки. Ќай-гол€м ръст се наблюдава в подадените за€вки от ћакедони€, а за първи път в сво€та истори€ ‘естивалът получава за€вки от »спани€ и ѕортугали€.

196 различни агенции, които ще се бор€т за наградата Golden Rose, са подали за€вки за участие, а 103 независими агенции ще се състезават за наградата «латен ƒракон.

«а конкурса Young Drummers са получени 172 плаката, създадени от млади криейтиви с фокус върху затвърждаването на бранда ѕиран Ц град на “артини.

Mojca Bri??ik, президент на фестивала Golden Drum Festival, сподел€: УЌие сме изключително доволни от резултата, тъй като наблюдаваме ръст при участието в конкурса Young Drummers, както и от факта, че за€вките за участие в основни€ конкурс остават на миналогодишното ниво въпреки икономическите трудности на турски€ пазар, който беше винаги силно представен на ‘естивала. ¬€рвам, че работата на журито ще бъде трудна.У

«а€вките тази година ще се оцен€ват от две групи жури, съставени от 22 международно признати топ експерти от креативната индустри€. Dushan Drakalski, Chief Creative Officer Europe, Ray Productions, е президент на журито WHAT, член на което е и ћари€ ћилушева, творчески директор на Noble Graphics. Adrian Botan, Global Executive Creative Director, McCann Worldgroup и президент на European Creative Leadership Council, ще ръководи WHY. «а€вките в състезанието Young Drummers ще се журират от специално 5-членно жури, водено от Josefine Richards, Creative Director на INGO Stockholm.

03.10.2018

Eurobest, един от фестивалите в семейството на Cannes Lions и най-утвърдените награди за творчество в ≈вропа, об€ви президентите на различните групи жури, както и представ€нето на ≈вропейски€ криейтив доклад, който ще бъде публикуван на 13 декември и ще включва задълбочен анализ на победителите и на насто€щата картина на индустри€та в региона.

ќтбел€звайки своето 30-о издание, Eurobest съществува, за да награждава и празнува най-отличаващите се примери в ≈вропейската комуникационна индустри€. ќбщо 12 президента ще ръковод€т специалистите в отделните групи жури. ∆урито ще се събере в Ћондон през ноември, за да разгледа и награди най-добрите работи.

‘илип “омас, председател на Cannes Lions, коментира: “ѕрезидентите на журито са страхотен подбор от творчески таланти и ще игра€т съществена рол€ за намиране на новаторска креативност от ц€ла ≈вропа. «а първи път имаме равномерно раздел€не на пола на председателите на жури, което според нас ще направи съдийството по-динамична и ще засили дискусиите.

ѕобедителите ще бъдат включени в ≈вропейски криейтив доклад, който ще предложи и допълнителни анализи.
≈вропейски€т доклад ще бъде публикуван на “Eurobest Unwrapped”, където журитата ще представ€т своите коментари от залите за журиране и ще об€в€т победителите в Grand Prix 2018 и специалните награди. —ъбитието, което ще се състои на 13 декември и ще бъде отворено за президентите, журито, победителите и пресата, ще бъде предавано на живо на широката публика.

ѕълни€т списък на президентите на журито, информаци€ за публикуването на ƒоклада и подробности за услови€та за подаване на за€вки за участие във ‘естивала могат да бъдат намерени на www.eurobest.com

 райни€т срок за подаване на за€вки е 25 октомври, като до 11 октомври таксите за участие са с по-ниска цена.

24.08.2018
Apple влиза за първи път в “оп 20 класаци€та на клиентите
ƒевет нови независими агенции в “оп 20

ћеждународни€т фестивал Cannes Lions публикува сво€ годишен √лобален отчет на креативността, представ€щ задълбочен анализ и класации въз основа на наградите през 2018 година.  ласациите, които са проверени от PwC, анализират подробно наградите, базирайки се на връчени Ћъвове, търговски марки, географски особености и отделните хора, осигур€вайки всеобхватна представа за представ€нето и развитието на индустри€та.

ќтчетът показва, че една от най-промен€щите се класации е тази на “оп 20 независими агенции, където Jung von Matt Hamburg, ко€то не усп€ да влезе в “оп 20 миналата година, сега измества Droga5 New York от първото м€сто. Wieden+Kennedy London се завърна на трето м€сто след отсъствие от 2015 година насам. ¬печатление прав€т деветте нови агенции, които влизат в класаци€та за първи път: JohnXHannes New York, N=5 Amsterdam, Cummins&Partners Sydney, BBC Creative London, 23 Stories x Cond? Nast New York, Eleven San Francisco, King James Group Cape Town, DUDE Milan и History Will Be Kind Sydney.

Mars запазва м€стото си на най-награждаван клиент, докато Apple има най-силната си година с първо включване в класаци€та на трето м€сто, благодарение на 25-е Ћъва и двете награди √ран ѕри.

—ъкратена верси€ на ќтчета, съдържаща класаци€ “оп 5 за 2018 година и “оп 3 за предишните три години, може да се изтегли от тук. ѕълната верси€, в ко€то могат да се вид€т класациите “оп 20 за 2018† и тези от предишните пет години, както и разширен обзор по географски и регионален принцип, е налична като част от абонамента за новата дигитална платформа на Cannes Lions Ц The Work.

ƒеветнадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2018 ще се проведе от 7 до 9 юни 2018 в ƒом на културата ДЅорис ’ристовУ, ѕловдив.

¬ конкурсната програма на ‘естивала е допустимо да се включат само рекламни форми или комуникационни кампании, които са създадени в Ѕългари€ и са реализирани в страната или чужбина и са публикувани/излъчени/организирани между 01 €нуари 2017 и 29 април 2018 г. «а€вки за участие ще се приемат до 30 април 2018.

ѕовече информаци€ на www.fara.bg

Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции, организатор на фестивала ‘ј–јТ18, съвместно с фондаци€ Дѕловдив 2019 Ц ≈вропейска столица на културатаУ, основен партньор на фестивала ‘ј–јТ18, имат удоволствието да покан€т всички желаещи творци да се включат в конкурс за създаване на плакат на тема Д«аедно за ѕловдив 2019У, който представ€ града като благодатна среда за среща на различни култури, идеи и творци. √отовите материали тр€бва да бъдат подадени най-късно до 18 май 2018 г.

ѕредставените за участие плакати тр€бва да бъдат авторски произведени€ на участниците и ще бъдат оцен€вани от жури Д’удожествено оформление и дизайнУ, част от трите журита на фестивала ‘ј–јТ18. ∆урито ще определи победител и двама подгласници, които ще получат акредитации с пълен достъп до фестивалната и лекционната програма на ‘ј–јТ18 от 7-ми до 9-ти юни 2018 година в ƒом на културата ДЅорис ’ристовУ в град ѕловдив.

»мето на победител€ ще бъде об€вено в началото на гала церемони€та на ‘ј–јТ18 на 9 юни. ѕобедител€т ще получи награда Ц звезда ‘ј–ј и грамота.

јвторските права върху предоставените за участие в конкурса плакати ще възникват за ‘ондаци€ Дѕловдив 2019 Ц ≈вропейска столица на културатаУ на основание чл.42 ал.1 от «јѕ—ѕ.

ѕълна информаци€ за конкурса, задание, технически изисквани€ и деклараци€ можете да намерите тук

—тартира десетото издание на ‘естивала за ефективност на маркетинг комуникациите Effie Ѕългари€ 2017.

«а€вки за участие се приемат в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна.

”частниците могат да подават за€вките си и материалите към т€х в следните срокове:

6 октомври 2017 Ц първи срок за подаване на за€вки и материали

16 октомври 2017 Ц втори срок за подаване на за€вки и материали

24 октомври 2017 Ц краен срок за подаване на за€вки и материали

÷еремони€та по награждаване на победителите в Effie Ѕългари€ 2017 ще състои на 22 ноември 2017 г.

¬ъв ‘естивала Effie Ѕългари€ 2017 могат да участват всички реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в Ѕългари€ в периода 1.01.2016 Ц 30.09.2017, като това се отнас€ за всички представени елементи на кампани€та.

«а повече информаци€ и документи за участие посетете www.effiebulgaria.org