Ќа 26 март 2015 г. ще се проведе ‘орум на рекламата 2015 организиран от Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции. ƒеветнадесетото издание на събитието ще се състои в
ћодерен театър, ул. ¬ърбица 12

Ќа 26 март 2014 г. ще се проведе ‘орум на рекламата 2014, организиран от Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции. ќсемнадесетото издание на събитието ще се състои в Sofia Event Center (Paradise Center, бул. „ерни връх 100). ќчаквайте скоро подробности за събитието!

Ќа 23 април 2013 г. ще се проведе ‘орум на рекламата 2013, организиран от Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции. —едемнадесетото издание на събитието ще се състои в Sofia Event Center (Paradise Center, бул. „ерни връх 100). ќчаквайте скоро подробности за събитието!

¬сички, които обичат да дъвчат темата за –екламата, са поканени на 3 април в ћодерен театър на освежаващ духа AdForum, организиран от јсоциаци€та на рекламните агенции – Ѕългари€.
¬ рамките на един ден, за 16-та поредна година, ще бъдат разтегл€ни локалните и глобалните тенденции в рекламата, ще бъде предъвквана комуникаци€та между рекламни агенции, клиенти и медии с цел предотврат€ване на кариеси, и не на последно м€сто Ц ще се обмен€ опит, свързан с постигането на –еклама с искр€що бели зъби.
Ќе са за изпускане и лекциите на водещите специалисти в областта. ѕол јрнолд ще представи формулата на професионални€ УStorytellingФ за по-дълготраен и по-силен ефект, а ѕол Ѕърнс ще анализира УThe importance of Learning and Development and how to put a great training plan togetherФ, което ще доведе до повишаване на нивата на pH.

Ќа 23 март 2011 г. в зала 6 на Ќационални€ дворец на културата за петнадесети пореден път ще се състои ‘ќ–”ћ Ќј –≈ Ћјћј“ј, организиран јсоциаци€та на рекламните агенции Ц Ѕългари€. Ќа традиционното еднодневно събитие ще се дискутират регионалните и глобални тенденции в развитието на рекламата, взаимоотношени€та рекламни агенции, медии и рекламодатели, ще се обмени опит.
“ази година аудитори€та на ‘орума ще има удоволствието да се запознае с двама представители от екипа на EACA International School of Advertising and Communications – ћики ƒенехи и –ичард —тейси. ћики ще даде примери за брандовете, успели да се превърнат† в Дмарки на любовтаФ, а –ичард ще представи вли€нието на социалните медии върху рекламата и рол€та на рекламните агенции в този процес.

…онатан ƒоминиц, човекът, дресирал само за три години над 15 рекламни лъва от  ан, ще бъде лектор в четиринадесети€ –екламен форум, организиран от ј–ј Ц Ѕългари€. Ќа 16 март 2010 г. в зала 6 на Ќƒ  рекламни, медийни и маркетингови специалисти ще се съберат, за да разберат какви са стъпките от обикновената реклама до лъвската и как се дресира креативност по време на криза.

“ринадесети рекламен форум.

518,8 мнл. лв. са влезли в медиите от реклами през 2008 г. «а 2009 г. за първи път от години се очаква спад на рекламни€ пазар с 20-30 %. “ова са част от данните, които б€ха представени от  расимир √ергов, председател на ј–ј Ц Ѕългари€, по време на тринадесетото издание на –екламни€ форум, организиран от јсоциаци€та, който се проведе на 26 март 2009 г. в зала 6 на Ќƒ .
ѕълната програма, имената на всички презентатори и техните представ€ни€ можете да намерите на сайта на форума.

ƒванадесети рекламен форум
26 февруари 2008

Ќа 26 февруари 2008 г. в зала 6 на Ќƒ  се състо€ дванадесети€т –екламен форум. 28 % ръст на рекламата през 2007 г. спр€мо предходната година отчете председател€т на ”— на ј–ј Ц Ѕългари€,  расимир √ергов. ѕриходите от реклама в медиите са достигнали 243 млн.евро, като с най-гол€м д€л от пазара е телевизионната реклама, а рекламата в интернет отбел€зва най-гол€м ръст Ц 89 %.
ѕълната програма, имената на всички презентатори и техните представ€ни€ можете да намерите на сайта на форума.

≈динадесети рекламен форум

16 април 2007

— прогноза за 35 % увеличение на рекламни€ пазар през 2007 година започна единадесетото издание на –екламни€ форум, организиран от ј–ј.  расимир √ергов, председател на јсоциаци€та, отчете 183 млн. евро нетни приходи от реклама през 2006 г., което е 37% увеличение спр€мо 2005 г.
Ќай-предпочитани€т канал от рекламодателите остава телевизи€та, но най-сериозен растеж в сравнение с предходната година има при интернет рекламата Ц 88 %.
ѕовече за събитието ще намерите на сайта на форума.