Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В заседанията на Общото събрание участват всички негови членове.
София Пенева, Графити ББДО
председател

Красимир Гергов, РА Крес
заместник – председател

Ненад Лозович, Ню Момент Ню Айдиас Къмпани заместник – председател


Десислава Олованова, Реформа

Екатерина Тупарева, Огилви Груп

Николай Неделчев, Публисис МАРК Груп

Чавдар Кенаров, Ноубъл Графикс
Владислав Кръстев

Иво Цеков

Йордан Йорданов

Мариана Брашнарова – изпълнителен директор

Моника Шишкова

Таня Йорданова

Дигитална комисия

Комисия за връзка с институции

Комисия за обществени поръчки по комуникационни кампании

Комисия за организиране на фестивалите

Медийна комисия