Общото събрание е върховен орган на Сдружението. В заседанията на Общото събрание участват всички негови членове.
София Пенева, Графити ББДО
председател
Красимир Гергов, РА Крес
заместник – председател
Ненад Лозович, Ню Момент Ню Айдиас Компани
заместник – председател

Десислава Олованова, Маккан Ериксон София Екатерина Тупарева, ОМ София
Николай Неделчев, Публисис
Чавдар Кенаров, Ноубъл Графикс
Владислав Кръстев
Иво Цеков
Йордан Йорданов
Николай Караджов – изпълнителен директор Таня Йорданова – административен секретар
Дигитална комисия
Комисия за връзка с институции
Комисия за обществени поръчки по комуникационни кампании
Комисия за организиране на фестивалите
Медийна комисия