ЕFFIE Worldwide – http://www.effie.org/
Европейска асоциация на комуникационните агенции (EACA) – http://www.eaca.be
Международна рекламна асоциация (IAA) – http://www.iaaglobal.org/
Национален съвет за саморегулация (НСС) – http://www.nss-bg.org/