ЮНИВЪРСАЛ МЕДИЯ
София 1756, ж.к. Изток
ул.Лъчезар Станчев №5, офис сграда Б (Софарма Бизнес Тауърс), ет. 16, офис Б1
тел: 02 981 00 89
лице за контакт: Марияна Ковачевич
Marijana.Kovacevic@bg-universalmedia.com

www.Bg-universalmedia.com