ƒеветнадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2018 ще се проведе от 7 до 9 юни 2018 в ƒом на културата ДЅорис ’ристовУ, ѕловдив. ¬ конкурсната програма на ‘естивала е допустимо да се включат само рекламни форми или комуникационни кампании, които са създадени в Ѕългари€ и са реализирани в страната или чужбина и са публикувани/излъчени/организирани между 01 €нуари 2017 и 29 април 2018 г. «а€вки за участие ще се приемат до 30 април 2018. ѕовече информаци€ на www.fara.bg
ќсемнадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2017 ще се проведе от 15 до 17 юни 2017 г. в ƒом на културата УЅорис ’ристовФ, гр. ѕловдив. ‘естивалът има за цел да направи преглед на постижени€та на българската реклама през 2016 и 2017 год. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. ¬ъв ‘ј–ј 2017 могат да участват всички реклами и комуникационни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2016 – 8.05.2017 г. и неучаствали в съответната категори€ в предишни издани€ на ‘естивала. «а€вки за участие се приемат до 9.05.2017 г.
—едемнадесетото издание на ‘естивала на Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции Ц ‘ј–ј 2016 ще се проведе от 15 до 17 септември 2016 г. ‘естивалът има за цел да направи преглед на постижени€та на българската реклама през 2015 и 2016 год. и да отличи най-добрите сред участниците в отделните категории. ѕраво на участие имат всички реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2015 Ц 28.07.2016 г. и неучаствали в съответната категори€ в предишни издани€ на ‘естивала. «а€вки за участие се приемат до 29.07.2016 г.
—тартира десетото издание на ‘естивала за ефективност на маркетинг комуникациите Effie Ѕългари€ 2017. «а€вки за участие се приемат в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна. ”частниците могат да подават за€вките си и материалите към т€х в следните срокове: 6 октомври 2017 Ц първи срок за подаване на за€вки и материали 16 октомври 2017 Ц втори срок за подаване на за€вки и материали 24 октомври 2017 Ц краен срок за подаване на за€вки и материали ÷еремони€та по награждаване на победителите в Effie Ѕългари€ 2017 ще състои на 22 ноември 2017 г. ¬ъв ‘естивала Effie Ѕългари€ 2017 могат да участват всички реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в Ѕългари€ в периода 1.01.2016 Ц 30.09.2017, като това се отнас€ за всички представени елементи на кампани€та. «а повече информаци€ и документи за участие посетете www.effiebulgaria.org
—тартира деветото издание на най-престижните награди за ефективност на маркетинговите комуникации Ц Effie Ѕългари€. ¬ Ѕългари€ Effie се организира от Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции и отличава най-значимите постижени€ в маркетинговите комуникации: идеите, които работ€т, като стимулира стратегическо мислене и насърчава екипните отношени€ между маркетинг екипа на една компани€ и комуникационната ? агенци€. ¬ конкурса могат да участват агенции и рекламодатели с реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в Ѕългари€ в периода 1.01.2015 Ц 31.03.2016 г. «а€вки за участие се приемат най-късно до 4 май 2016 г. в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна. ÷еремони€та по награждаване на победителите в Effie Ѕългари€ 2016 ще състои на 7 юни 2016 г.
—тартира осмото издание на наградите за ефективност на рекламата EFFIE Ѕългари€. Ќаградите EffieЃ отличават най-значимите постижени€ в маркетинговите комуникации: идеите, които работ€т. ¬ състезанието могат да участват агенции и рекламодатели с реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в Ѕългари€ в периода 1.01.2014 Ц 31.03.2015 г. «а€вки за участие се приемат до 15 април 2015 г. в пет категории: —токи, ”слуги, ѕромоции,  орпоративни комуникации и —оциална, политическа, медийна. ÷еремони€та по награждаване на победителите в Effie Ѕългари€ 2015 ще състои на 27 май 2015 г.
Ќа 26 март 2015 г. ще се проведе ‘орум на рекламата 2015 организиран от Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции. ƒеветнадесетото издание на събитието ще се състои в ћодерен театър, ул. ¬ърбица 12
Ќа 26 март 2014 г. ще се проведе ‘орум на рекламата 2014, организиран от Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции. ќсемнадесетото издание на събитието ще се състои в Sofia Event Center (Paradise Center, бул. „ерни връх 100). ќчаквайте скоро подробности за събитието!
Ќа 23 април 2013 г. ще се проведе ‘орум на рекламата 2013, организиран от Ѕългарската асоциаци€ на комуникационните агенции. —едемнадесетото издание на събитието ще се състои в Sofia Event Center (Paradise Center, бул. „ерни връх 100). ќчаквайте скоро подробности за събитието!